تبلیغات
در مسیر بهبودی آموختم - NA به من حق انتخاب داد


امروز :
خداوندا:آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 19 شهریور 1390
روزی سرخ پوست پیری برای نوه اش از حقایق زندگی چنین گفت:
در وجود هر انسانی همیشه مبــارزه ای جـــریان دارد .
که مانند مبارزه دو گرگ است .
یکی از گرگها سمبل بدیهاست ، مثل حسد ،دروغ،خودخواهی،وغروراست.
و دیگری سمبل مهربــانی،عشق،امید،وحقیقت است.
سخنان پدر بزرگ: نوه را به فکــر فرو برد!
تا اینکه پــرسید؟
در این مبارزه کدام گرگ پیروز میشود؟
پدر بزرگ لبخندی زدو گفـــت:
به هر کدام خوراک بیشــتری بدهی!!!
امروز از اینکه حق انتخاب دارم که به کدوم گرگ خوراک بدم، از خدا منشکرم
در گذشته و قبل از آشنایی با انجمن چنین حق انتخابی نداشتمارسال توسط حسام
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر عضو انجمن معتادان گمنام هستید، پیام انجمن از چه طریق به شما رسید؟


لینک دونی
امکانات جانبی
blogskin